tisdag 16 december 2008

Kurdgalans jury vill ha in nomineringstips

Jurymedlemmarna för Kurdgalan 2009 arbetar för fullt med att finna lämpliga kandidater att kora som Årets Kurd i Sverige, Årets Kurdvän i Sverige samt Årets Kurdvän i Sverige Hedersutmärkelse.

Juryn, bestående av fem medlemmar, arbetar intensivt med att hitta de lämpligaste kandidaterna till de tre årliga utmärkelserna. Utmaningen är att försöka hitta en person i Sverige med kurdiska rötter som under 2008 varit särskilt framgångsrik och uppmärksammats offentligt för sitt kreativa arbete i samhället. Självfallet ska personen eller organisationen i fråga ha försökt upphöja och belysa sitt kurdiska arv. Fjolårets jury tilldelade priset Årets Kurd i Sverige till den kurdisk-svenska barnrättsorganisationen Komak för deras gedigna arbete under 2007 att främja barnens rättigheter i Kurdistan.

Aras Lindh, jurygruppens kontaktperson uppmanar de som ännu inte skickat in sina förslag att göra det. "Vi vill gärna att folk skickar in sina tips så snart som möjligt eftersom det senaste nomineringsdatumet är 31 december".

Priset Årets Kurdvän i Sverige, som namnet avslöjar, tilldelas en icke-kurd som under det gångna året engagerat sig för kurdernas situation inom olika områden i det svenska samhället - media, politik, kultur, musik och konst. Förra året mottog trubadursångaren Lars Demian priset.

Det delas även ut ett särskilt prestigefullt pris, Årets Kurdvän i Sverige Hedersutmärkelse, till en person eller organisation som under åren stött kurderna och skapat debatt kring deras situation. Fd. partiledaren Ulla Hoffman var vinnare av fjolårets Hedersutmärkelse.

Skicka in en kort motivering samt namn på dina förslag till jury@kurdgala.net.