måndag 3 november 2008

Kurdvän i Sverige Hedersutmärkelse 2006

OLOF G TANDBERG -Kurdvän i Sverige Hedersutmärkelse 2006

”Han var med och bildade Svenska Kurdkommittén, den första solidaritetskommittén för kurderna, och det var redan 1966, då den kurdiska frågan var okänd i Sverige. Under de fyra decennier som gått sedan dess, har han oavbrutet verkat för att kurdernas situation inte ska falla i glömska, detta också under den tid då det pågick ett krig i södra Kurdistan, ett krig glömt av opinionen. Genom sitt arbete i Unesco-rådet, och genom ett stort antal artiklar i tidningar samt i böcker har han ihärdigt arbetat för att hålla den kurdiska frågan vid liv. Han är en till kurderna hängiven och trogen vän.”Hedersutmärkelsen till Olof G Tandberg delas ut av Kurdistan regionens idrotts- och ungdomsminister Taha Barwary. I bakgrunden jurymedlem Evin Rubar.

Inga kommentarer: