tisdag 4 november 2008

Årets Kurdvän i Sverige 2006

HELENA SVANTESSON - Årets Kurdvän i Sverige 2006

”Inpå bara huden har hon lärt känna vad förtryck och rasism innebär. Hon har överlevt Auschwitz. Kanske är det därför hon bättre än många andra kan förstå vad det kurdiska folket utsatts för. Hon kom till Sverige som flykting från Polen 1946, och utbildade sig till läkare här. Sedan sin pension har hon engagerat sig för barn i världen genom Rädda Barnen, och det var så hon kom till södra Kurdistan. År 1992 startade hon Helenas Center, ett rehabiliteringscenter för barn i Hewler. Genom stödföreningen för kurdiska barn och Individuell Människohjälp har hon satt igång en rad andra projekt för kurdiska barn. Envis och orädd reser hon gång på gång, många gånger ensam, till Kurdistan. Senast 2006 var hon där en månad för att följa upp det arbete hon påbörjat. Bara som ett av många exempel kan nämnas ett projekt för att ge eftergymnasial utbildning till tio flickor från familjer drabbade av Anfal. Hon är värd all vår respekt och beundran.”

Helena Svantesson var rörd av utnämningen.

T.v debattören Dilsa Demirbag-Sten delade ut priset till Helena Svantesson. T.h Shirin Alemdar KRG Norden.

Inga kommentarer: