fredag 7 november 2008

Årets Kurd 2007

KOMAK - Årets Kurd 2007

"I över tio år har de bedrivit ett ovärderligt ideellt arbete i Kurdistan.
Bortom alla gränser har dessa eldsjälar engagerat sig för att skänka barnen i Kurdistan ett liv där kunskap, jämlikhet, utveckling och demokrati är en vardag och en rättighet.
När ett av Sveriges käraste kulturarv, böckerna om den rödhåriga, självständiga och starka flickan, skulle skickas till kurdiska barn fastnade de i den turkiska tullen. Uppmärksamheten i svenska medier blev stor. Kampen om Pippi och Alfons Åberg-böckerna belyste den bittra verklighet som kurder erfar på grund av sitt ursprung och sitt språk. Böckernas öde enade bekymrade svenskar och svenskkurder som med gemensam röst protesterade för de kurdiska barnens rätt att få läsa svenska sagor på sitt eget kurdiska språk.
För en outtröttlig, modig och viktig kamp. För en beundransvärd och osjälvisk anda. Deras namn betyder på kurdiska hjälp."

Sevda Feisali från Barnrättsorganisationen KOMAK mottog priset för Årets Kurd.


Inga kommentarer: