fredag 7 november 2008

Uppsatstipendium

I samarbete med KSAF-Stockholm delar Kurdistans regionala regerings Norden representation ut ett årligt uppsatstipendium för att utöka det vetenskapliga omfånget kring kurder och Kurdistan och uppmuntra studenter att forska i frågor kring dessa ämnen. Stipendierna delas ut under Kurdgalan och bedöms av en oberoende jury.


Pris:
Pris för bästa akademiska uppsats: 10 000 kr
Pris för andra bästa akademiska uppsats: 6000 kr
Pris för bästa gymnasiala uppsats: 5000 kr
Pris för andra bästa gymnasiala uppsats: 4000 kr

Uppsatskriterierna:
Uppsatsen skall vara relaterad till frågor rörandes kurd eller Kurdistan.
Uppsatsen måste vara knuten till en veteskaplig institution i Sverige. Uppsatsen skall ha tillgivits minst betyg godkänd av handläggare och skickats in senast 31 december det aktuella året


Uppsatsvinnarna år 2007 var (i förgrunden) Samire Zarei och (i bakgrunden) Salam Kadirzadeh.


KSAF- Stockholms ordförande Silav Amedi läser upp motiveringarna för uppsatsvinnarna 2006.
Vinnarna från v: Delal Apak, Kurdistan Sindi, Silan Diljen, Ulas Nujen och Bekal Akrawi (ej närvarande).

Inga kommentarer: