fredag 7 november 2008

Årets Kurd i Sverige 2006

ÖZZ NUJEN - Årets Kurd i Sverige 2006

”Han är ständigt aktuell i radio och tv, och gör allt från krogshow till att stå på Kungliga Dramatens scen. Det bor en liten konstnär i honom, och en fotbollspelare, har vi hört.
Men de flesta av oss känner honom som mannen som vågar skämta om allt. Men i hans humor finns ett engagemang som är på största allvar, och det är engagemanget för kurderna. Med humorn som redskap har han gjort kurdfrågan känd för en bred publik. Och genom hans ihärdighet har orden kurd och Kurdistan närmast blivit svenska vardagsbegrepp.”

Demokratiambassadör Maria Leissner läste upp motiveringen för Årets Kurd.

En rörd Özz Nujen mottog sitt pris föreställande en vallmoblomma.

Inga kommentarer: