måndag 3 november 2008

Årets Kurd i Sverige 2005

DARIN - Årets Kurd i Sverige 2005

”För att han introducerade kurderna på en ny arena och för att han med sin framgång inspirerar en ung generation att charmas av sitt ursprung. Med äkthet och enkelhet bär han sitt kurdiska arv och riktar sin publiks intresse mot sina två hemländer Kurdistan och Sverige.”

Inga kommentarer: